Preddogodek: Ublažimo stres s tehnikami čuječnosti. Raziskovalno potrjeni učinki sprostitvenih in meditativnih tehnik čuječnosti na zdravje in obvladovanje stresa

LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce
TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30
IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski

V delavnici bomo najprej definirali »čuječnost«, nato pa predstavili raziskave, da bi ugotovili ali s tehnikami čuječnosti res lahko odpravimo stres, vzpostavimo dobre odnose in zvišamo kakovost svojega življenja. Predstavljene bodo nekatere specifične strategije za obvladovanje stresa. Osnovno meditacijo čuječnosti bomo tudi praktično izvedli. Udeleženci bodo prejeli celovito informacijo o čuječnosti in pričakovanih rezultatih rednega prakticiranja meditativnih in sprostitvenih tehnik. Naučili se bodo osnovnih korakov meditacije čuječnosti, ki jih bodo lahko potem tudi sami izvajali.

Prijava udeležbe na: ern@um.si

Dejan Dinevski -Ublažimo stres s tehnikami čuječnosti

Raziskovalci:

Red. prof. dr. Dejan Dinevski

Zaposlen na Medicinski in Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Že 29 let aktivno poučuje jogo, meditacijo, čuječnost in sprostitvene tehnike. Sodeluje v več raziskavah vpliva navedenih tehnik na zdravje in kakovost življenja. Je predsednik društva Joga v vsakdanjem življenju Maribor.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.